ร่วมงานกับเรา

Job

บริษัท ศรีราชา อินเตอร์เทค โซลูชั่น จำกัด

บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 ปัจจุบันเปิดดำเนินกิจการมากว่า 10 ปี บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำที่พึงพอใจต่อสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการจำนวนมาก

สวัสดิการพื้นฐาน

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าอาหาร/ค่าเดินทาง/ค่าอาหารโอที
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ประกันชีวิตกลุ่ม/ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลือ สมรส, งานศพ, บุตรแรกเกิด
- เบี้ยขยันแบบขั้นบันได/เบี้ยขยันพิเศษ
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)