ข่าวสารกิจกรรม

News & Activities

CSS บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
25 มีนาคม 2567 อ่าน 3

CSS บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกียวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ และ อย.

สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกต้องและสถานที่ผลิตผ่านมาตรฐาน
12 กันยายน 2566 อ่าน 21

จบสัมมนานี้ สร้างโรงงานตามมาตรฐานได้เลย ???? ???? แจกฟรี แบบโรงงาน  และ Lay Out ไลน์ผลิตแต่ละสายงาน ????????‍???? สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการวางระบบมาตรฐาน ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้ ...

ข้อกฎหมายที่ควรรู้ก่อนลงมือต่อเติมบ้าน
14 มิถุนายน 2566 อ่าน 50

หลากหลายเหตุผลที่คนมีบ้าน อยากต่อเติมเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับที่อยู่อาศัยของตัวเอง และสิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนที่จะเริ่มงานออกแบบก่อสร้าง ก็คือ บทบัญญัติทางกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาตามมาทีหลัง ...

7 ข้อต้องรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
14 มิถุนายน 2566 อ่าน 97

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังจะตั้งโรงงาน สิ่งที่จะต้องรู้ก็คือการขออนุญาตตั้งโรงงานและขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยในปัจจุบันตาม พ.ร.บ. โรงงานฉบับแก้ไขใหม่ พ.ศ. 2562 ได้มีการปรั ...