ตัวอย่างผลงาน

Portfolio

ไลน์ผลิตโรงงานน้ำหอม
ไลน์ผลิตโรงงานน้ำหอม

เยี่ยมชมไลน์ผลิตโรงงานน้ำหอม

งานออกแบบโครงสร้างบ้านจัดสรร

งานออกแบบโครงสร้างบ้านจัดสรร 3D

ส่งตรวจจุลินทรีย์เพื่อกำหนดวันหมดอายุของอาหาร

ส่งตรวจจุลินทรีย์เพื่อกำหนดวันหมดอายุของอาหาร ตามที่ อย. กำหนด

งานออกแบบโรงงานผลิตโกโก้

งานออกแบบโรงงานผลิตโกโก้

ตัวอย่างโรงงานผลิตอาหารเสริม

ตัวอย่างโรงงานผลิตอาหารเสริม

เข้ารับการปรึกษา จนท.ก่อนลงมือสร้างจริง

เข้ารับการปรึกษา จนท.ก่อนลงมือสร้างจริง เพื่อความถูกต้องและปลอดภัยตามมาตรฐาน

เตรีมความพร้อมเพื่อขออนุญาตสถานที่ผลิต

เตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อความสะดวกถูกต้องตามมาตรฐาน อย.

ให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการ

ลงพื้นที่หน้างานจริง เพื่อประเมินหน้างานและการออกแบบ

งานก่อสร้าง
งานก่อสร้าง

สอนวิธีการตัดอะลูมิเนียมเข้าฉากเพื่อประกบใส่กับแผ่นไอโซวอ ที่ปลอกภัย ลดหารเกิดอุบัติเหตุ

ระบุตำแหน่งติดตั้งเครื่องจักร

วางเครื่องจักรเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างเป็นระบบและมี มาตรฐาน

งานอาคารออฟฟิศ

งานอาคารออฟฟิศ

งานออกแบบสามมิติ

งานออกแบบสามมิติ

งานวางระบบโรงงาน

งานวางระบบโรงงาน

งานออกแบบ Plan Layout ไลน์ผลิต

วางระบบ ออกแบบ Plan Layout ไลน์ผลิต ภายใต้มาตรฐาน GHPs HACCPs ISO ระบบมาตรฐานการส่งออกและระบบมาตรฐานอื่นๆ

งานภายในโรงงาน

ภาพภายในโรงงาน